LOGA

grafické značky

Logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…)
je grafická značka organizace, společnosti, firmy nebo instituce.
Logo je uváděno na produktech, dokumentech a propagačních materiálech firmy, pomáhá tak k zapamatování a zviditelnění společnosti nebo produktu.