T805

2020

Jiří Hanzelka

Na Štědrý den 24. 12. 2020 by se cestovatel Jiří Hanzelka dožil 100 let. Rodák ze Štramberku společně s celoživotním přítelem Miroslavem Zikmundem podnikli dvě významné výpravy, ke kterým využili automobily značky TATRA. Pro první výpravu v letech 1947-1950 se vydali s osobní Tatrou T 87, která je nyní součástí sbírky Národního technického muzea. Na druhou výpravu do Asie a Indonésie v letech 1959-1964 se vydali se dvěma speciálně upravenými automobily T 805 v terénním provedení a s přívěsnými vozíky. Oficiální souhlas ke stavbě cestovatelských aut vzešel koncem roku 1954.

Video jedné ze dvou T 805.

odkaz:tatramuseum.cz

Video

Zpět na úvod