Teplo

PRO PŘÍBOR

Grafický logomanuál společnosti TP Přbor je nezaměnitelný návod pro používání loga v reklamních prostředcích a firemních tiskovinách. V tomto smyslu je tento manuál výchozím a závazným předpisem pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Respektování uvedených pravidel je žádoucí a zodpovídá za něj pracovník, který s firemními prvky pracuje. Vyobrazení v tomto manuálu slouží pouze jako návod,nikoli jako podklad pro tvorbu tiskových a jiných materiálů. Proto si, prosím, vždy vyžádejte u odpovědného pracovníka grafické podklady v elektronické podobě.

 

Webové stránky se připravují.

Zpět na úvod