TATRA

Tatra je továrna ve městě a Kopřivnice je město v továrně.

Sto dvacet let se sešlo se sto dvaceti lety a my si letos připomínáme právě toto kulaté výročí postavení prvního kopřivnického automobilu. Jak si jistě mnozí z Vás dobře pamatují, v průběhu své dlouhé historie inspirovala automobilka lidskou představivost a kreativitu v mnoha oblastech, výtvarné projevy všeho druhu nevyjímaje. Stačí když namátkou zmíníme jména výtvarníků, jakými byli Ludvík Bortel, Eduard Petr, Josef Treuchel, Karel Kordiovský či v neposlední řadě Karel Rosenkranz. Ti všichni a množství dalších se v průběhu let nechali ve své tvorbě více či méně ovlivnit prostředím závodu nebo jeho výrobky. V posledních měsících se po jejich bok zařadil i kopřivnický fotograf, grafik a designér Karel Kudera, jehož práce Vám chceme v nadcházejících týdnech představit. 
 
Karlovy práce skvěle kombinují všechny výtvarné obory, kterým se věnuje. Nejsou to čisté fotografie a rozhodně se nejedná o čistou grafiku. Zůstávají někde na pomezí, ovšem beztoho, že by měl divák pocit, že jim něco chybí. Karlovy práce si navíc vtipně hrají se starou představou, že „Tatra je továrna ve městě a Kopřivnice je město v továrně“. Je pravdou, že změny, kterými prošlo jak město, tak Tatra v posledních desetiletích už tuto představu do detailu nenaplňují. Ale i to nakonec přispívá k síle Kuderových prací – daří se mu totiž v graficky atraktivní zkratce propojit minulost s přítomností a s trochou nezbytné nostalgie oživit vzpomínky na dobu, kdy Tatra a Kopřivnice skutečně tvořily důsledně propojenou jednotu. 

Velké poděkování  patří  Mgr. Pavlu  DvořákoviLašského muzea.
Vážím si jeho nápadu a pomoci při uskutečnění této výstavy.
Mgr. Pavel Dvořák je i autorem  textu.

magazín PATRIOT: článek

Video