MÉNĚ ZNAMENÁ LÉPE

weniger heißt besser - less means better

Karel Kudera

Karel Kudera


 

FLOOD JE

ANGLICKÉ SLOVO PRO PŘÍLIV, PŘÍVAL (SVĚTLA, SLZ AP.), PROUD (SVĚTLA, SLZ), ZAPLAVENÍ (PODST.JM.) , ZATOPOVAT (SLOV.), ZÁPLAVA, ZAPLAVIT (TÉŽ PŘEN.), ZÁTOPA, POVODEŇ, POTOPA, ROZVODNIT (ŘEKU), ROZVODNIT SE, VELKÁ VODA, ZAHLTIT, ZATOPIT (TÉŽ PŘEN.), ZAVODŇOVAT ,,FLOOD (THE ...) - POTOPA (BIBL.)