FlooD

weniger heißt besser —- less means better

Flood je -

ANGLICKÉ SLOVO PRO PŘÍLIV, PŘÍVAL (SVĚTLA, SLZ AP.), PROUD (SVĚTLA, SLZ), ZAPLAVENÍ, ZATOPOVAT (SLOV.), ZÁPLAVA, ZAPLAVIT (TÉŽ PŘEN.), ZÁTOPA, POVODEŇ, POTOPA, ROZVODNIT (ŘEKU), ROZVODNIT SE, VELKÁ VODA, ZAHLTIT, ZATOPIT (TÉŽ PŘEN.), ZAVODŇOVAT ,,FLOOD (THE ...) - POTOPA (BIBL.)