Muzeum

KOPŘIVNICE

Představujeme Vám nový vizuální styl Regionálního muzea v Kopřivnici a 
nové webové stránky www.tatramuseum.cz. Účelem nového vizuálního stylu
a webových stránek je sladit všechny už tak odlišné expozice, muzejní akce v rozdílných budovách pod jednu hlavičku.  Pro návštěvníka intuitivní orientaci jak na webu, tak v expozicích.  
Logo muzea se skládá ze siluety všech tří muzejních budov, rozdělené do tří barev. Modrá    (Technické muzeum), černá  (muzeum Fojtství) a žlutá  (Lašské muzeum),  přibližující
barvu konkrétní  budovy. Chtěli jsme docílit, aby akce v muzeu byli jednoduše  dohledatelné a bylo srozumitelné, ve které budově se která expozice nebo výstava nachází. 
K webovým stránkám dokončujeme i nový elektronický obchod.

webové stránky www.tatramuseum.cz        

článek Kopřivnické noviny

 

 

Zpět na úvod